Mestafvoer prijzen

Mestafvoer prijzen

mestafvoer prijzenOp zoek naar de actuele mestafvoer prijzen? Tegenwoordig is voor veehouders de mestverwerkingsplicht van kracht. Deze plicht voor mestverwerking houdt in dat veehouders verplicht zijn om een percentage van de mest die op het bedrijf is geproduceerd te (laten) verwerken. Hiermee wil de overheid een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet bereiken. Het percentage van de op het bedrijf geproduceerde mest dat moet worden verwerkt is per regio verschillend. Als u als veehouder niet in het bezit bent van eigen land of niet genoeg kilo’s op eigen land kunt plaatsen, en hierdoor een oplossing zoekt voor mestafvoer, kunt u gebruik maken van een VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomst). Door VVO’s aan te schaffen kunt u als veehouder uw mestverwerkingsplicht overgedragen.

​Mestafvoer prijzen

Wanneer u als veehouder niet de mogelijkheid hebt om genoeg mest te (laten) verwerken, dan kunt u door het kopen van VVO’s uw mestverwerkingsplicht overdragen. Hiervoor gelden verschillende mestafvoer prijzen. Ook het tegenovergestelde is mogelijk. Als u de mogelijkheid hebt om meer mest te verwerken dan dat u bij wet verplicht bent dan kunt u VVO’s verkopen. U bent voor zowel het kopen als het verkopen van VVO’s bij VVO Poule aan het juiste adres. Bij ons kunt u rekenen op scherpe mestafvoer prijzen. Bovendien is VVO Poule een betrouwbare partner, omdat het een onderdeel is van de erkende mestverwerker Mestverwerking Fryslân BV. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt dit bedrijf mest conform de EG 1069/2009 verordening tot hoogwaardige export producten.

Er bestaan drie mogelijkheden waarop u als veehouder aan uw mestverwerkingsplicht kunt voldoen, tegen uiteenlopende mestafvoer prijzen. Met alledrie deze mogelijkheden heeft Mestverwerking Fryslân BV ervaring. Zo zijn wij bekend met het verwerken van de dikke fractie (code 61) en kunt u ook bij ons terecht voor het verwerken van mest via een driepartijen overeenkomst, waarbij de mest via een verwerker wordt afgevoerd (DPO). Tot slot kunt u bij ons terecht als u uw mestverwerkingsplicht graag wilt regelen door middel van de aanschaf van VVO’s.

​Over VVO Poule

​VVO Poule is er speciaal voor veehouders. Dankzij onze overzichtelijke web omgeving is het voor u als veehouder zeer eenvoudig om uw mestverwerkingsplicht snel en gedegen te regelen. Doordat VVO Poule onderdeel is van Mestverwerking Fryslân BV, heeft u niet alleen te maken met een betrouwbaar en professioneel bedrijf maar kunt u ook rekenen op alle voordelen van Mestverwerking Fryslân BV. Hierbij kunt u denken aan een strakke logistieke planning, snelle aanvoer van mest en afvoer van verwerkte mestproducten met eigen charters, gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 kilometer, een grote opslagcapaciteit en een bedrijfsspecifieke berekening van uw mestverwerkingsplicht.

Mestafvoer prijzen

Wilt u weten wat de huidige mestafvoer prijzen zijn? U vindt alle informatie die u nodig heeft op de website van VVO Poule. VVO Poule is er speciaal voor u als veehouder. Sinds de mestverwerkingsplicht van kracht is bent u als veehouder verplicht om een deel van de op uw bedrijf geproduceerde fosfaat te (laten) verwerken. Om welk percentage dat precies gaat is per regio verschillend. De overheid heeft de mestverwerkingsplicht ingesteld om te stimuleren dat er een duurzaam evenwicht wordt gecreëerd tussen mestproductie en mestafvoer. Het kan zijn dat u als veehouder niet genoeg land heeft om genoeg kilo’s op te kunnen plaatsen en daarom op zoek bent naar een andere manier om de mest af te voeren. Eén van de mogelijkheden die u dan heeft is het aanschaffen van één of meer VVO’s. Door een VVO te kopen kunt u uw mestverwerkingplicht overdragen.

Naast een VVO zijn er nog twee mogelijkheden om de mest te verwerken. Met alledrie de mogelijkheden die er in totaal zijn hebben wij als VVO Poule ervaring. Omdat wij deel uitmaken van de erkende mestverwerker Mestverwerking Fryslân B.V. hebben wij naast VVO’s ook ervaring met het verwerken van de dikke fractie (code 61) en met een driepartijen overeenkomst (DPO). Voor alledrie deze mogelijkheden bent u bij VVO Poule aan het juiste adres. Wij hebben veel kennis van zaken en kunnen u adviseren over de juiste oplossing voor uw bedrijf.

De mestafvoer prijzen van VVO Poule

VVO Poule is er speciaal voor u als veehouder. Dankzij onze overzichtelijke web omgeving is het voor u als veehouder zeer eenvoudig om uw mestverwerkingsplicht snel en gedegen te regelen. VVO Poule is onderdeel van Mestverwerking Fryslân BV. Dit betekent niet alleen dat u te maken heeft met een betrouwbaar en professioneel bedrijf maar ook dat u kunt rekenen op alle voordelen van Mestverwerking Fryslân BV. Voorbeelden hiervan zijn een strakke logistieke planning, snelle aanvoer van mest en afvoer van verwerkte mestproducten met eigen charters, gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 kilometer, een grote opslagcapaciteit en een bedrijfsspecifieke berekening van uw mestverwerkingsplicht. Om uw mestverwerkingsplicht te regelen moet u bij VVO Poule zijn.

Mocht u nog vragen hebben over onze diensten of producten waar u op onze website geen antwoord op vindt, of als u meer wilt weten over onze mestafvoer prijzen, neem dan contact met ons op. Wij horen graag van u en helpen u graag met uw mestverwerkingsplicht.

​Mocht u nog vragen hebben waar u op onze website geen antwoord op vindt, of mocht u meer informatie willen over onze mestafvoer prijzen, neem dan contact op met Gerard (06-31684736) of Jan (06-51308446). Zij helpen u graag.