Mestverwerking

Mestverwerking

mestverwerkingMestverwerking is iets waar u als veehouder graag zo min mogelijk tijd aan kwijt wilt zijn. Toch kan er behoorlijk wat tijd in gaan zitten om de mestverwerking op uw bedrijf gedegen te regelen. Er komt veel bij kijken en er is veel regelgeving op het gebied van mestverwerking. Zo heeft iedere Nederlandse veehouder te maken met de mestverwerkingsplicht. Dit houdt in dat iedere Nederlandse veehouder bij wet verplicht is om een bepaald percentage van de mest die op het bedrijf is geproduceerd te (laten) verwerken. Dit kan soms heel eenvoudig, als de veehouder over voldoende eigen land beschikt om de overtollige mest op te kunnen plaatsen. Maar dit is niet altijd het geval. Er zijn ook veehouders die niet voldoende land in bezit hebben om alle overtollige mest op kwijt te kunnen. Als dit het geval is, is mestverwerking iets ingewikkelder. Gelukkig hoeft dit niet te betekenen dat deze veehouders een probleem hebben. Door middel van een VVO, een Vervangende Verwerkings Overeenkomst kan de mestverwerkingsplicht worden overgedragen. Om het eenvoudig te maken voor veehouders om een VVO te kopen of te verkopen is VVO Poule opgericht. VVO Poule is een online platform dat is opgericht door Mestverwerking Fryslân. Het platform is speciaal in het leven geroepen om het voor veehouders zo eenvoudig mogelijk te maken om de mestverwerking op een snelle en eenvoudige manier te kunnen regelen. VVO Poule gaat uit van Mestverwerking Fryslân, waardoor u profiteert van alle voordelen die Mestverwerking Fryslân BV u te bieden heeft. Een aantal voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de strakke logistieke planning, de snelle aanvoer van mest en afvoer van verwerkte mestproducten met eigen charters, de gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 kilometer, de grote opslagcapaciteit en, indien gewenst en de bedrijfsspecifieke berekening van de mestverwerkingsplicht.

Mestverwerking door middel van VVO’s

VVO’S zijn een slimme en eenvoudige manier om als veehouder alsnog aan de mestverwerkingsplicht te voldoen als u niet over voldoende eigen land beschikt. Uw mestverwerkingsplicht overdragen, dat kan met een VVO. Degene van wie u de VVO koopt neemt dan uw mestverwerkingsplicht van u over. Een VVO is ook interessant als u over meer eigen grond beschikt dan dat u nodig heeft om uw eigen percentage overtallige mest op te plaatsen. Als dit het geval is kunt u namelijk VVO’s verkopen. Op die manier helpt u veehouders die niet over voldoende eigen land beschikken. Zo draagt u bij aan een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafname, wat ook precies het doel is van de mestverwerkingsplicht. VVO Poule is dé plek voor het kopen en verkopen van VVO’s. U heeft aan VVO Poule een betrouwbare partner, omdat het platform verbonden is aan de erkende mestverwerker Mestverwerking Fryslân BV. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt dit bedrijf mest conform de EG 1069/2009 verordening tot hoogwaardige export producten.Mestverwerking Fryslân B.V. is met name gespecialiseerd in het verwerken van kippen-, varkens- en koeienmest. Het product van Mestverwerking Fryslân B.V. kan op twee manieren worden toegepast. Het kan worden gebruikt als organische meststof in de akkerbouw, waar de organische meststof een goed alternatief is voor kunstmest. Gewassen groeien hier uitstekend op. Ook kan dit exportproduct worden gebruikt als biomassa voor biogasinstallaties, waarbij het exportproduct zorgt voor een hoge economische gasopbrengst. Door het product te gebruiken als biomassa draagt u bij aan het produceren van duurzame energie.

Mestverwerking Fryslân BV is zowel bekend met het verwerken van de dikke fractie (code 61) als met het verwerken van mest via een driepartijen overeenkomst, waarbij de mest via een verwerker wordt afgevoerd (DPO). Ook kunt u bij ons terecht als u uw mestverwerkingsplicht graag wilt regelen door middel van de aanschaf van VVO’s. Wat kunnen wij als mestverwerkingsbedrijf voor u betekenen?

Over Mestverwerking Fryslân

Mestverwerking Fryslân is gevestigd in Wouterswoude. Toch zijn we niet alleen werkzaam in het noorden van het land. Onze charters rijden dagelijks langs boerderijen in heel Nederland om overtollige mest op te halen of om producten te leveren die gebruikt worden als bodemverrijkers. We werken met een vast netwerk van charters waardoor we altijd snel bij elke boerderij in Nederland kunnen zijn. We halen de mest op, verwerken de mest en verkopen de mest vervolgens weer door in de vorm van verschillende producten. Al deze producten zijn bruikbaar als bodemverrijking. U vindt meer informatie over onze producten op onze website. Wilt u deze producten bij ons afnemen of heeft u vragen over onze diensten? Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken via e-mail of telefoon. We horen graag van u!