VVO kopen

VVO kopen

Voor veehouders geldt tegenwoordig de mestverwerkingsplicht. Deze plicht houdt in dat veehouders vandaag de dag verplicht zijn om een percentage van de mest die op het bedrijf is geproduceerd, te verwerken. Het percentage van de op het bedrijf geproduceerde mest dat verwerkt moet worden verschilt per regio. De overheid zet hiermee in op een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet. Dit is dan ook de inzet van deze regelgeving. Maar veel veehouders zijn niet in het bezit van eigen land of kunnen niet genoeg kilo’s op hun land plaatsen. Zij kunnen gebruik maken van een VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomst). Veehouders die een VVO kopen kunnen hun mestverwerkingsplicht op deze manier overdragen.

​VVO kopen bij VVO Poule

Als u niet in staat bent om genoeg mest te (laten) verwerken, dan kunt u door middel van VVO kopen uw mestverwerkingsplicht overdragen.Ook andersom is het mogelijk. Als u meer mest kunt verwerken dan dat u bij wet verplicht bent dan kunt u VVO verkopen. Voor zowel het VVO kopen als het verkopen van VVO bent u bij VVO Poule aan het juiste adres. VVO Poule is een initiatief van Mestverwerking Fryslân BV. Mestverwerking Fryslân BV is een erkende mestverwerker. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt het bedrijf mest conform de EG 1069/2009 verordening tot hoogwaardige export producten. Mestverwerking Fryslân BV is bekend met alle mestverwerkingsmogelijkheden. Er zijn drie manieren waarop een veehouder kan voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Zo zijn wij bekend met het verwerken van de dikke fractie (code 61) en het verwerken van mest via een driepartijen overeenkomst, waarbij de mest via een verwerker wordt afgevoerd (DPO). Daarnaast kunt u bij Mestverwerking Fryslân BV terecht als u uw mestverwerkingsplicht graag wilt regelen door middel van VVO kopen.

Over VVO Poule

​VVO Poule is bedoeld om het regelen van de mestverwerkingsplicht voor veehouders zo eenvoudig mogelijk te maken. Op de overzichtelijke web omgeving van VVO Poule kunt u snel en gedegen uw mestverwerkingsplicht regelen. Doordat VVO Poule onderdeel is van Mestverwerking Fryslân BV, geniet u van alle voordelen die Mestverwerking Fryslân BV biedt. Denk hierbij aan een strakke logistieke planning, snelle aanvoer van mest en afvoer van verwerkte mestproducten met eigen charters, gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 kilometer, een grote opslagcapaciteit en een bedrijfsspecifieke berekening van uw mestverwerkingsplicht.

​Mocht u nog vragen hebben waar u op onze website geen antwoord op vindt, of mocht u meer informatie willen over een VVO kopen, neem dan contact op met Jan (06-51308446). Zij helpen u graag.

De mestverwerkingsplicht

Voor alle veehouders geldt de mestverwerkingsplicht. Dit houdt in dat u als veehouder verplicht bent om een deel van de op uw bedrijf geproduceerde mest te (laten) verwerken. Welk percentage dit precies is verschilt per regio. De overheid heeft de mestverwerkingsplicht ingesteld om te stimuleren dat er een duurzaam evenwicht zou ontstaan tussen mestproductie en mestafzet. De mestverwerkingsplicht geldt voor alle veehouders. Met VVO Poule kunt u alles rondom VVO’s regelen zodat u probleemloos aan uw mestverwerkingsplicht kunt voldoen.

Wanneer is het nodig om een VVO te kopen? Het is nodig om een VVO te kopen als u als veehouder niet in staat bent om genoeg mest zelf te verwerken. Als u bijvoorbeeld niet over voldoende eigen grond beschikt om genoeg kilo’s op kwijt te kunnen, dan heeft u een VVO nodig. VVO staat voor ‘vervangende verwerkingsovereenkomst’. Een VVO koopt u om zo uw mestverwerkingsplicht (deels) over te dragen aan de partij van wie u de VVO koopt.

Wilt u meer weten over een VVO kopen? Op de website van VVO Poule vindt u alle informatie die u nodig heeft. Bij VVO Poule kunt u terecht voor zowel een VVO kopen als voor een VVO verkopen.

Een VVO kopen of een VVO verkopen bij VVO Poule

Mestafvoer hoeft niet alleen geld te kosten. U kunt er ook geld aan verdienen. Als u namelijk meer mest kunt verwerken dan dat u wettelijk verplicht bent, dan kunt u als bedrijf VVO’s verkopen. Zo neemt u de mestverwerkingsplicht over van een ander bedrijf. Voor zowel het kopen als het verkopen van VVO’s bent u bij VVO Poule aan het juiste adres. Wij beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied van VVO’s en zijn als onderdeel van de erkende mestverwerker Mestverwerking Fryslân B.V. een betrouwbare partner op wie u kunt bouwen. Wij maken het voor u als veehouder graag zo eenvoudig mogelijk om uw mestverwerkingsplicht te kunnen regelen.

Naast het kopen van VVO’s zijn er nog twee andere manieren waarop u als veehouder aan uw mestverwerkingsplicht kunt voldoen. Met alledrie deze mogelijkheden hebben wij door Mestverwerking Fryslân BV ervaring. Zo zijn wij bekend met het verwerken van de dikke fractie (code 61) en kunt u bij ons terecht voor het verwerken van mest via een driepartijen overeenkomst (DPO).

Over VVO Poule

Wij zijn er speciaal voor u als veehouder. Komt u er toch niet helemaal uit met een VVO kopen? Dan helpen wij u graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met Jan (06-51308446). Zij staan u graag te woord. We horen graag van u!