VVO mest

VVO Mest

vvo mestVoor veehouders geldt tegenwoordig de mestverwerkingsplicht. Dit houdt in dat veehouders vandaag de dag verplicht zijn om een percentage van de mest die op het bedrijf is geproduceerd, te verwerken. Hiermee zet de overheid in op een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet. Dit is de inzet van deze regelgeving. Het percentage van de op het bedrijf geproduceerde mest dat verwerkt moet worden is per regio verschillend. Veehouders die niet in het bezit zijn van eigen land of die niet genoeg kilo’s op hun land kunnen plaatsen, kunnen gebruik maken van een VVO (Vervangende Verwerkings Overeenkomst). Door een VVO mest kan de verwerkingsplicht worden overgedragen.

​VVO mest kopen of verkopen bij VVO Poule

Als u niet in staat bent om genoeg mest te (laten) verwerken, dan kunt u door middel van het kopen van een VVO uw mestverwerkingsplicht overdragen. Maar het kan ook andersom. Als u meer mest kunt verwerken dan wat u bij wet verplicht bent dan kunt u VVO’s verkopen. Voor zowel het kopen als het verkopen van VVO mest bent u bij VVO Poule aan het juiste adres. VVO Poule is een initiatief van Mestverwerking Fryslân BV. Mestverwerking Fryslân BV is een erkende mestverwerker. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt het bedrijf mest conform de EG 1069/2009 verordening tot hoogwaardige export producten. Met alle mestverwerkingsmogelijkheden is Mestverwerking Fryslân BV bekend. Er zijn drie manieren waarop een veehouder kan voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Zo zijn wij bekend met het verwerken van de dikke fractie (code 61) en kunt u ook bij ons terecht voor het verwerken van mest via een driepartijen overeenkomst, waarbij de mest via een verwerker wordt afgevoerd (DPO). Tot slot kunt u bij ons terecht als u uw mestverwerkingsplicht graag wilt regelen door middel van de aanschaf van VVO’s.

​Over VVO Poule

​VVO Poule is er voor veehouders. Op de overzichtelijke web omgeving van VVO Poule regelt u eenvoudig, snel en gedegen uw mestverwerkingsplicht. Doordat VVO Poule onderdeel is van Mestverwerking Fryslân BV, kunt u rekenen op alle voordelen van Mestverwerking Fryslân. Denk hierbij aan een strakke logistieke planning, snelle aanvoer van mest en afvoer van verwerkte mestproducten met eigen charters, gegarandeerde afzet binnen een straal van 180 kilometer, een grote opslagcapaciteit en een bedrijfsspecifieke berekening van uw mestverwerkingsplicht.

​Mocht u nog vragen hebben waar u op onze website geen antwoord op vindt, of mocht u meer informatie willen over een VVO mest, neem dan contact op met Gerard (06-31684736) of Jan (06-51308446). Zij helpen u graag.

De mestverwerkingsplicht

Voor alle veehouders geldt tegenwoordig de zogenoemde ‘mestverwerkingsplicht’. Dit houdt in dat veehouders verplicht zijn om een deel van de op het bedrijf geproduceerde mest te (laten) verwerken. Hoeveel dit precies moet zijn verschilt per regio. Door de mestverwerkingsplicht in te stellen wil de overheid stimuleren dat er een duurzaam evenwicht ontstaat tussen mestproductie en mestafzet. De mestverwerkingsplicht geldt voor alle veehouders. Hoe regelt u eenvoudig en snel uw mestverwerkingsplicht? Op de website van VVO Poule vindt u alles wat u moet weten en kunt u alles kopen wat u nodig hebt, zoals bijvoorbeeld een VVO mest.

Heeft u een VVO mest nodig?

Wanneer is het nodig om als veehouder een VVO te kopen? Als u als veehouder niet in staat bent om zelf voldoende mest te verwerken. Het is nodig om een VVO te kopen als u als veehouder niet in staat bent om genoeg mest zelf te verwerken. U koopt dan een VVO. ‘VVO’ staat voor ‘vervangende verwerkingsovereenkomst’. Door een VVO te kopen draagt u uw mestverwerkingsplicht dus over aan de partij van wie u de VVO koopt.

VVO’s kopen en verkopen

Een VVO kopen kost uiteraard geld. Maar ook VVO’s verkopen behoort tot de mogelijkheden bij VVO Poule. Als u namelijk als bedrijf meer mest kunt verwerken dan dat u wettelijk verplicht bent, dan kunt u als bedrijf VVO’s verkopen. U kunt ook dit eenvoudig regelen via onze webomgeving. U bent bij VVO Poule aan het juiste adres voor zowel het kopen als het verkopen van VVO’s. Wij beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied van VVO’s en zijn als onderdeel van de erkende mestverwerker Mestverwerking Fryslân B.V. een betrouwbare partner op wie u kunt bouwen. Wij maken het voor u als veehouder graag zo eenvoudig mogelijk om uw mestverwerkingsplicht te kunnen regelen.

Er zijn, naast de mogelijkheid om gebruik te maken van een VVO, nog twee andere manieren waarop u als veehouder aan uw mestverwerkingsplicht kunt voldoen. Met alledrie deze mogelijkheden hebben wij door Mestverwerking Fryslân BV ervaring. Zo zijn wij bekend met het verwerken van de dikke fractie (code 61) en kunt u bij ons terecht voor het verwerken van mest via een driepartijen overeenkomst (DPO).

Over VVO Poule

VVO Poule is er speciaal voor u als veehouder. We helpen u graag met alles op het gebied van mestverwerking. Heeft u vragen over een VVO mest of heeft u vragen over onze andere diensten en producten? Laat het ons weten. U kunt ons telefonisch benaderen door te bellen met Gerard (06-31684736) of Jan (06-51308446). Zij staan u graag te woord. We horen graag van u!