VVO verkopen

Naam

Adres

Postcode + woonplaats

E-mailadres

(Mobiele) telefoonnummer

Nummer Kamer van Koophandel

BRS nummer

Aantal fosfaat dat u als VVO's aanbiedt:

Heeft u meer mest verwerkt dan volgens de mestverwerkingsplicht noodzakelijk is dan kunt u het overschot aan verwerkte mest als VVO’s verkopen/overdragen. Ook wanneer u meer VVO’s heeft aangekocht dan u voor uw verwerkingsverplichting nodig heeft kun u deze verkopen

Heeft u VVO’s te koop vul dan linksstaand formulier in dan nemen wij contact met u op over een overname van uw VVO’s